Sắp xếp theo:

Thông tin diễn giả và Bài trình bày tại chương trình Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2018 (ARD 2018)

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:02 23/11/2018
 • Cập nhật: 14:02 23/11/2018

Bài trình bày của các hội thảo trong khuôn khổ Vietfish 2018

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:55 21/09/2018
 • Cập nhật: 14:55 21/09/2018

THÔNG TIN TẢI HƯỚNG DẪN DÁN NHÃN THỰC PHẨM CỦA FDA VÀ MỸ

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:03 26/04/2018
 • Cập nhật: 09:03 26/04/2018

VASEP.PRO - KỶ YẾU CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẠI VIETFISH 2017

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:21 09/03/2018
 • Cập nhật: 15:21 09/03/2018

Tài liệu trình bày của 07 hội thảo tại Vietfish 2017

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:48 15/09/2017
 • Cập nhật: 10:48 15/09/2017

Tài liệu khóa đào tạo K6.17 “Hợp đồng Xuất Nhập khẩu thủy sản - Giảm thiểu rủi ro và Giải quyết tranh chấp”

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 10:16 25/04/2017
 • Cập nhật: 10:16 25/04/2017

Lễ Tổng kết Dự án “Xây dựng Chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại Việt Nam - SUPA”

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:05 05/04/2017
 • Cập nhật: 10:05 05/04/2017

VASEP.PRO_TÀI LIỆU HT SUPA "RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:42 03/02/2017
 • Cập nhật: 09:42 03/02/2017

Các tiêu chuẩn Việt Nam về lấy mẫu (theo tiêu chuẩn ISO 2859)

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:20 14/01/2017
 • Cập nhật: 09:20 14/01/2017

VASEP.PRO_Tài liệu hội thảo “Quản lý rủi ro trong Thương mại Quốc tế và thu nợ nước ngoài"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 13:30 09/01/2017
 • Cập nhật: 13:30 09/01/2017

VASEP.PRO_Tai lieu HT "Nhu cầu thị trường – quan điểm của khách hàng và các nhà bán lẻ Châu Âu”

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:14 09/12/2016
 • Cập nhật: 09:14 09/12/2016