Sắp xếp theo:

Hội thảo “Đổi mới sản phẩm cá Tra bền vững: Tiềm năng và Công nghệ”

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:09 02/11/2016
 • Cập nhật: 10:09 02/11/2016

Tài liệu HT "Chi phí - Lợi ích về kinh tế, môi trường và xã hội của việc thực hiện chứng nhận ASC”

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:10 17/10/2016
 • Cập nhật: 10:10 17/10/2016

TÀI LIỆU CHUỖI HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ VIETFISH 2016

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:36 23/08/2016
 • Cập nhật: 09:36 23/08/2016

Đánh giá tác động xã hội (p-SIA) theo tiêu chuẩn ASC

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:46 29/09/2015
 • Cập nhật: 09:46 29/09/2015

TÀI LIỆU CÁC HỘI THẢO DIỄN RA TRONG KHUÔN KHỔ VIETFISH 2015

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 11:04 17/09/2015
 • Cập nhật: 11:04 17/09/2015

Tài liệu Hội thảo: "Công nghệ mới trong chế biến thức ăn thủy sản"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 13:56 31/08/2015
 • Cập nhật: 13:56 31/08/2015

VASEP.PRO_Tài liệu Hội nghị: "Tác động của các FTAs đối với thương mại và XNK Tôm của Việt Nam"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 08:47 13/05/2015
 • Cập nhật: 08:47 13/05/2015

Tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức ATTP của Bộ Y tế

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 17:02 11/05/2015
 • Cập nhật: 17:02 11/05/2015