Quy trình đào tạo theo yêu cầu

VASEP.PRO cung cấp dịch vụ đào tạo tại doanh nghiệp theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chương trình đào tạo được thiết kế chuyên biệt phù hợp với mục tiêu của từng doanh nghiệp, được triển khai theo các bước sau:

Bước 1: Khảo sát nhu cầu đào tạo của DN.

        + Xác định mục tiêu đào tạo

        + Đối tượng đào tạo

        + Số lượng học viên

        + Thời gian đào tạo

        + Các yêu cầu khác của DN

Bước 2: Xây dựng đề cương đào tạo

        + Chuyên gia xây dựng đề cương đào tạo dựa theo yêu cầu của DN

        + Gửi lại DN, thống nhất nội dung

Bước 3: Hoàn thiện hợp đồng đào tạo

        + Sau khi hai bên thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm, chi phí đào tạo…

Bước 4: Thiết kế bài giảng hoàn chỉnh và gửi DN

         + Gửi bài giảng hoàn chỉnh trước ít nhất 05 ngày diễn ra khóa học cho DN

         + Trong quá trình thiết kế bài giảng, DN cần gửi các hình ảnh, tư liệu cơ bản về Sản phẩm cho chuyên gia khi có yêu cầu để làm cơ sở xây dựng bài giảng tốt nhất.

Bước 5: Triển khai chương trình đào tạo

Bước 6: Đánh giá kết quả sau đào tạo

Ghi chú: Các thông tin, hình ảnh phục vụ quá trình xây dựng tài liệu do DN cung cấp sẽ chỉ được sử dụng vào mục đích giảng dạy riêng tại DN, chúng tôi cam kết đảm bảo tuyệt đối tỉnh bảo mật thông tin cho Quý DN.