Sắp xếp theo:

Hội thảo “Đổi mới sản phẩm cá Tra bền vững: Tiềm năng và Công nghệ”

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:09 02/11/2016
 • Cập nhật: 10:09 02/11/2016

Tài liệu Hội thảo: "Công nghệ mới trong chế biến thức ăn thủy sản"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 13:56 31/08/2015
 • Cập nhật: 13:56 31/08/2015

pH nước ao nên cao hay thấp trong tháng nuôi đầu?

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 16:04 23/04/2015
 • Cập nhật: 16:04 23/04/2015

VASEP.PRO - Tài liệu hội thảo Cải thiện định mức - Chất lượng trong chế biến cá tra 2014

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:04 05/12/2014
 • Cập nhật: 15:04 05/12/2014

Procedure of high technological food

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:15 26/07/2013
 • Cập nhật: 09:15 26/07/2013

Giới thiệu về chứng nhận hải sản theo tiêu chuẩn MSC

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:22 18/06/2013
 • Cập nhật: 09:22 18/06/2013

Bài giảng khóa K.7.13: "Tiêu chuẩn ASC và GLOBAL G.A.P cho trại nuôi cá tra - Áp dụng và tích hợp

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:11 15/04/2013
 • Cập nhật: 09:11 15/04/2013

Chương 4: phương pháp sinh học xử lý nước thải

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:25 26/02/2013
 • Cập nhật: 15:25 26/02/2013

Đánh giá tác động môi trường của ngành nuôi cá tra đối với nước sông Mekong

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 20:43 26/10/2012
 • Cập nhật: 20:43 26/10/2012