Sắp xếp theo:

4. MOIT_PANGASIUS EXPORT TO EU: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:11 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:11 15/08/2014

3. D-FISH_ENHANCING PANGASIUS IMAGE - EFFORTS FROM THE STATE

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:10 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:10 15/08/2014

2. VNCPC_ESTABLISHING A SUSTAINABLE PANGASIUS SUPPLY CHAIN IN VIETNAM

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:09 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:09 15/08/2014

1. VASEP_THE PANGASIUS AT THE EUROPEAN MARKET

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:07 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:07 15/08/2014

7. ASC_CHỨNG NHẬN ASC VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:06 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:06 15/08/2014

6. ANOVA_DIỄN ĐÀN CÁ TRA VIỆT NAM_VIETFISH 2014

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:05 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:05 15/08/2014

5. SEAFOOD CONNECTION_ DIỄN ĐÀN CÁ TRA VIỆT NAM_VIETFISH 2014

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:04 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:04 15/08/2014

4. CỤC XUẤT NHẬP KHẨU – BỘ CÔNG THƯƠNG_XUẤT KHẨU CÁ TRA VÀO THỊ TRƯỜNG EU: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:03 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:03 15/08/2014

3. TỔNG CỤC THỦY SẢN_NÂNG CAO HÌNH ẢNH CÁ TRA - NỖ LỰC TỪ NHÀ NƯỚC

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:01 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:01 15/08/2014

2.VNCPC_ XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG CÁ TRA BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 08:58 15/08/2014
 • Cập nhật: 08:58 15/08/2014

1.VASEP_BÁO CÁO CÁ TRA TẠI EU

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 08:55 15/08/2014
 • Cập nhật: 08:55 15/08/2014

Tài liệu Hội thảo: "Cải thiện định mức - Chất lượng trong chế biến cá tra"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 10:41 05/05/2014
 • Cập nhật: 10:41 05/05/2014

Ấn phẩm phát miễn phí cho học viên khi tham gia các khóa đào tạo của VASEP

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:20 18/03/2014
 • Cập nhật: 15:20 18/03/2014

Tài liệu Hội thảo: "Chứng nhận chung cho Tôm Đông Nam Á - The ASEAN Shrimp Standard"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:26 05/03/2014
 • Cập nhật: 09:26 05/03/2014