Lịch khai giảng

Đào tạo theo yêu cầu

Thư Ngỏ

Nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho các Doanh nghiệp trong công tác đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ tại Doanh nghiệp, Trung tâm (VASEP.PRO) triển khai tổ chức đào tạo các khóa đào tạo riêng theo yêu cầu của Doanh nghiệp, được tổ chức ngay tại doanh nghiệp giúp giảm đáng kể chi phí cho Doanh nghiệp. Các chương trình được các chuyên gia đến trực tiếp Doanh nghiệp đào tạo, thiết kế bài giảng dựa theo đặc trưng sản phẩm, qui trình và yêu cầu Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp có thể ứng dụng ngay vào sản xuất, chế biến. Dựa trên các chương trình (VASEP.PRO) đã tổ chức đào tạo thành công trong thời gian qua, (VASEP.PRO) đã chọn lọc và xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp nhất cho việc tổ chức đào tạo tại Doanh nghiệp, các chương trình được dựa trên các đánh giá tích cực của các học viên, chuyên gia về tính hữu ích của chương trình, khả năng áp dụng và hiệu quả của các chương trình mang lại cho Doanh nghiệp....

Đọc tiếp...

Quy trình ĐT theo yêu cầu
  • 1Khảo sát nhu cầu đào tạo của DN
  • 2Xây dựng đề cương đào tạo
  • 3Hoàn thiện hợp đồng đào tạo
  • 4Thiết kế bài giảng hoàn chỉnh và gửi doanh nghiệp
  • 5Triển khai chương trình đào tạo
  • 6Đánh giá kết quả sau đào tạo
  • Đào tạo trang chủ bên phải

Cảm nhận của học viên

Vasep gửi lời tri ân đến những học viên đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Những đóng góp của các bạn là động lực phát triển của Vasep

Nguyễn Hữu Phúc
Giám đốc: CÔNG TY TNHH MINH TÂN
Sau khi tham dự khóa học kiểm soát hiệu quả hóa chất, kháng sinh trong chuỗi cung cấp thủy sản; Tôi nắm bắt được các nguy cơ nhiễm kháng sinh và hướng giải quyết để hạn chế sử dụng kháng sinh. Ban tổ chức nên tổ chức thường xuyên và rộng rãi các chương trình tương tự đến người sản xuất giống nhằm hạn chế sử dụng kháng sinh.
Võ Minh Nhật
CÔNG TY TNHH CN THỰC PHẨM PATAYA VIỆT NAM
Các giảng viên khóa học "kiểm soát hiệu quả hóa chất, kháng sinh trong chuỗi cung cấp thủy sản" truyền đạt rất dễ hiểu, thân thiện, trong quá trình học đã có nhiều ví dụ sát thực tiễn và sinh động.
Nguyễn Hữu Phúc
Giám đốc: CÔNG TY TNHH MINH TÂN
Sau khi tham dự khóa học kiểm soát hiệu quả hóa chất, kháng sinh trong chuỗi cung cấp thủy sản; Tôi nắm bắt được các nguy cơ nhiễm kháng sinh và hướng giải quyết để hạn chế sử dụng kháng sinh. Ban tổ chức nên tổ chức thường xuyên và rộng rãi các chương trình tương tự đến người sản xuất giống nhằm hạn chế sử dụng kháng sinh.
Võ Minh Nhật
CÔNG TY TNHH CN THỰC PHẨM PATAYA VIỆT NAM
Các giảng viên khóa học "kiểm soát hiệu quả hóa chất, kháng sinh trong chuỗi cung cấp thủy sản" truyền đạt rất dễ hiểu, thân thiện, trong quá trình học đã có nhiều ví dụ sát thực tiễn và sinh động.