Sắp xếp theo:

4 Bài giảng Hội thảo:"Cải tiến bao gói - Phương pahps tiết kiệm và hiệu quả"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 16:00 27/12/2014
 • Cập nhật: 16:00 27/12/2014

3.Bài giảng Hội thảo:"Cải tiến bao gói - Phương pháp tiết kiệm và hiệu quả"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:58 27/12/2014
 • Cập nhật: 15:58 27/12/2014

Bài giảng hội thảo:"Cải tiến bao gói - Phương pháp tiết kiệm và hiệu quả"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:57 27/12/2014
 • Cập nhật: 15:57 27/12/2014

2.Bai giảng Hội thảo: "Cải tiến bao gói - Phương pháp tiết kiệm và hiệu quả"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:54 27/12/2014
 • Cập nhật: 15:54 27/12/2014

VASEP.PRO - Tài liệu Hội thảo: Cải tiến bao gói - Phương pháp tiết kiệm và hiệu quả 2014

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 13:52 27/12/2014
 • Cập nhật: 13:52 27/12/2014

VASEP.PRO - Tài liệu hội thảo Cải thiện định mức - Chất lượng trong chế biến cá tra 2014

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:04 05/12/2014
 • Cập nhật: 15:04 05/12/2014

Tài liệu Hội thảo Kiểm soát nước thải - Những quy định hiện hành 2014

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:11 03/12/2014
 • Cập nhật: 15:11 03/12/2014

Tài liệu Hội thảo Kiểm soát nước thải - Những quy định hiện hành 2014

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:09 03/12/2014
 • Cập nhật: 15:09 03/12/2014

VASEP.PRO - Tài liệu khóa Đánh giá cảm quan cá tra - Các vấn đề quan tâm của US FDA 2014

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:02 02/12/2014
 • Cập nhật: 10:02 02/12/2014

VASEP.PRO - Tài liệu khóa Đánh giá cảm quan tôm 2014

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:06 02/12/2014
 • Cập nhật: 09:06 02/12/2014

VASEP.PRO - Tài liệu Hội thảo kiểm soát Hiệu quả nước thải trong CBTS - Những quy định hiện hành 2014

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:30 10/11/2014
 • Cập nhật: 09:30 10/11/2014

7. ASC_ ASC CERTIFICATION AND ITS IMPACT ON PRODUCTION AND MARKETS

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:13 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:13 15/08/2014

6. ANOVA_PANGASIUS TO BE PROUD OF

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:12 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:12 15/08/2014

5. SEAFOOD CONNECTION_PANGASIUS FORUM VIETFISH 2014

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:12 15/08/2014
 • Cập nhật: 09:12 15/08/2014