Sắp xếp theo:

pH nước ao nên cao hay thấp trong tháng nuôi đầu?

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 16:04 23/04/2015
 • Cập nhật: 16:04 23/04/2015

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (PHẦN II)

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 11:17 23/04/2015
 • Cập nhật: 11:17 23/04/2015

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (PHẦN I)

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 11:15 23/04/2015
 • Cập nhật: 11:15 23/04/2015

PHÊ BÌNH NHÂN VIÊN CŨNG CẦN CÓ NGHỆ THUẬT

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 10:36 15/04/2015
 • Cập nhật: 10:36 15/04/2015

2 Tai Lieu FDA

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:27 27/03/2015
 • Cập nhật: 15:27 27/03/2015

4 Tai lieu hoa chat

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:22 27/03/2015
 • Cập nhật: 15:22 27/03/2015

3 Tai lieu hoa chat

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:21 27/03/2015
 • Cập nhật: 15:21 27/03/2015

2 Tai lieu hoa chat

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:21 27/03/2015
 • Cập nhật: 15:21 27/03/2015

VASEP.PRO_Tài liệu Hội thảo: "Sử dụng phụ gia, hóa chất hiệu quả trong DN Chế biến thủy sản"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 11:59 26/03/2015
 • Cập nhật: 11:59 26/03/2015

VASEP.PRO_Tài liệu Hội thảo: "Hướng dẫn các thủ tục đón đoàn thanh tra của US FDA cho DN Thủy sản"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 11:12 25/03/2015
 • Cập nhật: 11:12 25/03/2015

Quyết định 68 CL/QĐ ngày 24/7/1999 của NAFIQACEN quy định vê nước qua xử lý chlorine sử dụng trong chế biến thủy sản

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 14:55 13/02/2015
 • Cập nhật: 14:55 13/02/2015

VASEP.PRO_Tài liệu tham khảo_Tiêu chuẩn BAP dành cho Trại nuôi Cá có vây và Giáp xác (phiên bản 2, soát xét 9/2014)

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 13:14 12/02/2015
 • Cập nhật: 13:14 12/02/2015

VASEP.PRO tai lieu tham khao

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:12 29/01/2015
 • Cập nhật: 09:12 29/01/2015

Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance Fourth Edition – APRIL 2011

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 10:54 26/01/2015
 • Cập nhật: 10:54 26/01/2015

VASEP.PRO_Bai giang va bo cau hoi dao tao ATTP cua NAFIQAD 2015

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 23:11 24/01/2015
 • Cập nhật: 23:11 24/01/2015