Sắp xếp theo:

Materials of workshop on aquaculture certification in Asian

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 16:35 12/08/2013
 • Cập nhật: 16:35 12/08/2013

Tổng quan về ngành Cá Tra Việt Nam

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:36 08/08/2013
 • Cập nhật: 15:36 08/08/2013

Overview on Vietnam Pangasius Industry

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:17 08/08/2013
 • Cập nhật: 15:17 08/08/2013

Mekong delta and Economic Importance

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:11 08/08/2013
 • Cập nhật: 15:11 08/08/2013

ĐBSCL và Tầm quan trọng kinh tế

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:09 08/08/2013
 • Cập nhật: 15:09 08/08/2013

Chia sẻ những phát hiện quan trọng về thị trường cá Tra Châu Âu

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:00 08/08/2013
 • Cập nhật: 15:00 08/08/2013

Xây dựng chuỗi giá trị cá tra bền vững tại Việt Nam

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:48 08/08/2013
 • Cập nhật: 14:48 08/08/2013

Sharing Key Findings on European Pangasius Markets

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:59 07/08/2013
 • Cập nhật: 14:59 07/08/2013

Establishing a Sustainable Pangasius Supply Chain in Vietnam

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 12:36 07/08/2013
 • Cập nhật: 12:36 07/08/2013

Concept Note Aquaculture Certification

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 14:53 26/07/2013
 • Cập nhật: 14:53 26/07/2013

Nutrition and Feeding Behavior in two Species of MUD Crabs

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 16:35 23/07/2013
 • Cập nhật: 16:35 23/07/2013

Sustainable tropical spiny lobster aquaculture in Vietnam & Australia (& eastern Indonesia)

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:39 23/07/2013
 • Cập nhật: 15:39 23/07/2013

BACKGROUND INFORMATION ON TRADE MUD CRABS

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:18 23/07/2013
 • Cập nhật: 15:18 23/07/2013

Assessing the Potential for Low Cost Formulated Diets for Mud Crab Aquaculture in Australia, Indonesia & Vietnam

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:12 23/07/2013
 • Cập nhật: 15:12 23/07/2013