Sắp xếp theo:

Bài giảng Khóa K.4-5.14: "Kỹ năng tham gia Hội chợ quốc tế hiệu quả cho DN Thủy sản"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 08:48 05/03/2014
 • Cập nhật: 08:48 05/03/2014

Bài giảng khóa học K 18.13

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:39 17/01/2014
 • Cập nhật: 14:39 17/01/2014

6 Bài giảng khóa hoc

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:36 17/01/2014
 • Cập nhật: 14:36 17/01/2014

5 Bai giang khoa hoc

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:36 17/01/2014
 • Cập nhật: 14:36 17/01/2014

4 Bài giảng khóa hoc

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:35 17/01/2014
 • Cập nhật: 14:35 17/01/2014

3 Bài giảng khóa học

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:35 17/01/2014
 • Cập nhật: 14:35 17/01/2014

2 Bài giảng khóa học

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:34 17/01/2014
 • Cập nhật: 14:34 17/01/2014

Bài giảng khóa học

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:29 17/01/2014
 • Cập nhật: 14:29 17/01/2014

CÁC ẤN PHẨM VASEP 2014

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 10:53 16/12/2013
 • Cập nhật: 10:53 16/12/2013

Bài trình bày Hội thảo: Chứng nhận chung cho Tôm Đông Nam Á cho thị trường toàn cầu

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:03 15/10/2013
 • Cập nhật: 14:03 15/10/2013

Bài giảng Khóa K.15-16.13: "Phát triển sản phẩm và sản phẩm GTGT cho DN Thủy sản"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:25 21/09/2013
 • Cập nhật: 09:25 21/09/2013

Materials of workshop on aquaculture certification in Asian

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 16:35 12/08/2013
 • Cập nhật: 16:35 12/08/2013

Tổng quan về ngành Cá Tra Việt Nam

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:36 08/08/2013
 • Cập nhật: 15:36 08/08/2013

Overview on Vietnam Pangasius Industry

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 15:17 08/08/2013
 • Cập nhật: 15:17 08/08/2013