THƯ NGỎ !

Với đặc trưng phải làm việc theo ca, sản xuất hàng theo mùa vụ, liên tục các đợt kiểm tra, đánh giá từ nhiều bên khác nhau…đã và đang là các khó khăn cho các doanh nghiệp (DN) chế biến thủy sản trong việc sắp xếp nhân lực phù hợp đi tham gia các chương trình đào tạo tập trung hoặc chỉ sắp xếp một số lượng nhỏ tham dự do hạn chế về thời gian và các phát sinh chi phí (đi lại, khách sạn, công tác phí…) cho cán bộ tham dự.

Chính điều này đã làm giảm đáng kể hiệu quả khi triển khai một số nhóm công việc tại DN do sự khập khiễng, không đồng bộ về nhận thức, thông tin, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ trong DN.

Nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho các DN trong công tác đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cán bộ tại DN, Trung tâm VASEP.PRO triển khai tổ chức đào tạo các khóa đào tạo riêng theo yêu cầu của DN, được tổ chức ngay tại doanh nghiệp giúp giảm đáng kể chi phí cho DN. Các chương trình được các chuyên gia đến trực tiếp DN đào tạo, thiết kế bài giảng dựa theo đặc trưng sản phẩm, qui trình và yêu cầu DN, giúp DN có thể ứng dụng ngay vào sản xuất, chế biến.

Dựa trên các chương trình VASEP.PRO đã tổ chức đào tạo thành công trong thời gian qua, VASEP.PRO đã chọn lọc và xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp nhất cho việc tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp, các chương trình được dựa trên các đánh giá tích cực của các học viên, chuyên gia về tính hữu ích của chương trình, khả năng áp dụng và hiệu quả của các chương trình mang lại cho DN.

Các lĩnh vực đào tạo tại doanh nghiệp:

1.     Vệ sinh an toàn thực phẩm

2.     Quản lý chất lượng thủy sản

3.     Quản lý nguồn nhân lực

4.     Tiêu chuẩn kỹ thuật

5.     Nâng cao kỹ năng cá nhân

Các lợi ích khi tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp:

1. DN chủ động sắp xếp thời gian đào tạo

2. Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, ăn nghỉ cho nhân viên.

3. Giảm đáng kể chi phí đào tạo (chỉ bằng ~ 40% phí đào tạo so với các chương trình tập trung)

4. Được chuyên gia trực tiếp xuống đào tạo tại DN

5. Được chuyên gia xây dựng giáo trình riêng phù hợp với đặc điểm sản phẩm, quy trình DN.

6. Được chuyên gia chia sẻ kỹ năng, bài tập thực hành có khả năng áp dụng cao vào DN.

7. Được cấp chứng nhận, tặng miễn phí các Poster, tài liệu tham khảo liên quan tới khóa học.

8. Giúp DN nâng cao đồng bộ thông tin, kiến thức cho toàn bộ nhân viên.

9. Giúp DN triển khai, phối hợp hiệu quả giữa các nhóm, bộ phận trong DN.

10.  Các thủ tục Hợp đồng, Hóa đơn, dịch vụ nhanh và tốt nhất. 

Thông tin liên quan