Sắp xếp theo:

Thông tin diễn giả và Bài trình bày tại chương trình Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2018 (ARD 2018)

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:02 23/11/2018
 • Cập nhật: 14:02 23/11/2018

Bài trình bày của các hội thảo trong khuôn khổ Vietfish 2018

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 14:55 21/09/2018
 • Cập nhật: 14:55 21/09/2018

THÔNG TIN TẢI HƯỚNG DẪN DÁN NHÃN THỰC PHẨM CỦA FDA VÀ MỸ

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:03 26/04/2018
 • Cập nhật: 09:03 26/04/2018

VASEP.PRO - KỶ YẾU CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẠI VIETFISH 2017

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 15:21 09/03/2018
 • Cập nhật: 15:21 09/03/2018

Tài liệu trình bày của 07 hội thảo tại Vietfish 2017

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:48 15/09/2017
 • Cập nhật: 10:48 15/09/2017

Lễ Tổng kết Dự án “Xây dựng Chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại Việt Nam - SUPA”

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:05 05/04/2017
 • Cập nhật: 10:05 05/04/2017

VASEP.PRO_TÀI LIỆU HT SUPA "RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:42 03/02/2017
 • Cập nhật: 09:42 03/02/2017

Các tiêu chuẩn Việt Nam về lấy mẫu (theo tiêu chuẩn ISO 2859)

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 09:20 14/01/2017
 • Cập nhật: 09:20 14/01/2017

VASEP.PRO_Tai lieu HT "Nhu cầu thị trường – quan điểm của khách hàng và các nhà bán lẻ Châu Âu”

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:14 09/12/2016
 • Cập nhật: 09:14 09/12/2016

Tài liệu HT "Chi phí - Lợi ích về kinh tế, môi trường và xã hội của việc thực hiện chứng nhận ASC”

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:10 17/10/2016
 • Cập nhật: 10:10 17/10/2016

TÀI LIỆU CHUỖI HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ VIETFISH 2016

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:36 23/08/2016
 • Cập nhật: 09:36 23/08/2016