Sắp xếp theo:

PHÊ BÌNH NHÂN VIÊN CŨNG CẦN CÓ NGHỆ THUẬT

  • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
  • Ngày đăng: 10:36 15/04/2015
  • Cập nhật: 10:36 15/04/2015

Kỹ năng giao việc/uỷ quyền

  • Loại tài liệu: Bài giảng
  • Ngày đăng: 10:10 27/02/2013
  • Cập nhật: 10:10 27/02/2013

Kỹ năng tổ chức công việc

  • Loại tài liệu: Bài giảng
  • Ngày đăng: 23:23 26/02/2013
  • Cập nhật: 23:23 26/02/2013