Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) là một tổ chức phi chính phủ của các doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam, các tổ chức sự nghiệp và các nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản tại Việt Nam. Được thành lập từ tháng 6/1998, Hiệp hội hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ và bình đẳng. Hầu hết các hội viên VASEP là các công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản có uy tín của Việt Nam, số còn lại là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ có liên quan đến ngành thủy sản. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của các hội viên VASEP chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam.

VASEP hiện đang là thành viên của các tổ chức sau:

-       Tổ chức Liên Chính phủ về Thông tin Tiếp thị và Dịch vụ tư vấn Công nghệ Thủy sản Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (INFOFISH).

-       Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ (NFI).

-       Liên đoàn Nuôi Thủy sản ASEAN (AAF).

-       Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

-       Hiệp hội Thủy sản Công nghiệp Singapore (SIAS).

Trung tâm Ðào tạo và Xúc tiến Thương mại VASEP (VASEP.PRO) là đơn vị trực thuộc VASEP, được thành lập vào tháng 1/2007 trên cơ sở sát nhập Phòng Thông tin, Phòng Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Thương mại và Phòng Đào tạo và Phát triển Công nghệ (HTDU) của VASEP. Với trách nhiệm vụ hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong các vấn đề quản lý chất lượng, thương mại và thị trường, Trung tâm đã và đang tiến hành nhiều hoạt động đa dạng với 4 chức năng chính sau:

Chức năng:

-    Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, xúc tiến thương mại và thông tin của Hiệp hội.

-    Quản trị và phát triển các trang web của Hiệp hội; tổ chức xuất bản và phát hành các ấn phẩm định kỳ và không định kỳ nhằm cung cấp thông tin thương mại và kiến thức chuyên ngành thuộc lĩnh vực thuỷ sản cho cộng đồng doanh nghiệp và nông ngư dân.

-    Tổ chức thực hiện các dịch vụ: xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, đào tạo, tư vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin và các dịch vụ khác phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và nông ngư dân.

-    Tham mưu cho lãnh đạo Hiệp hội về các chính sách, chiến lược trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, góp ý các văn bản nhà nước về chính sách có liên quan.

Mục tiêu và phương châm hoạt động của VASEP.PRO:

Công việc & dịch vụ có chất lượng tốt nhất là mục tiêu của VASEP.PRO, góp phần quan trọng trong phát triển thương hiệu VASEP. Trung tâm xác định sẽ là một đơn vị chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành thuỷ sản cung cấp các dịch vụ thông tin, đào tạo và xúc tiến thương mại.

”, phương châm của VASEP.PRO là năng động và liên tục cập nhật, cải tiến để có sản phẩm tốt nhất phục vụ doanh nghiệp hội viên: CẢI TIẾN SẢN PHẨM - KHÁCH HÀNG HỘI VIÊN - TIẾP CẬN PHÙ HỢP.Better training, better jobVới khẩu hiệu “

Tổ chức nhân sự:

Tổng số nhân sự thường xuyên tại VASEP.PRO là 22 cán bộ với trình độ Đại học và trên đại học. Bên cạnh nguồn nhân sự chính thức thường xuyên, VASEP.PRO còn duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên trên toàn quốc phục vụ cho các lĩnh vực thông tin và đào tạo, gồm hơn 20 tổ chức trong và ngoài nước, 45 cá nhân là các giáo sư, tiến sỹ và các chuyên gia trong ngành và các lĩnh vực liên quan.

 

II. Chức năng nhiệm vụ chính của Bộ phận Đào tạo và Phát triển Dự án

: Xây dựng và tổ chức thực hiện các hội thảo chuyên đề tại các khu vực trọng điểm nghề cá trên toàn quốc nhằm thông tin, mở diễn đàn trao đổi và cập nhật các kiến thức đa dạng của ngành nghề, đa dạng chủ đề: luật, thuế, hải quan, thị trường, phát triển bền vững, môi trường, dịch vụ tín dụng, quản lý chất lượng..v..v.Hội thảo chuyên đề(1) 

(2) Đào tạo, tập huấn: Xây dựng giáo trình & tổ chức thực hiện thường xuyên các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn thuộc đa dạng các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp chế biến & ngành thuỷ sản. Trung tâm hiện có gần 100 khóa đào tạo khác nhau thuộc các lĩnh vực liên quan thiết thực đến sản xuất thuỷ sản:

- Kinh doanh.

- Marketing.

- Tài chính.

- Công nghệ.

- Quản lý chất lượng.

- Quản lý sản xuất.

  - Nhân sự.

  - Kỹ năng cá nhân.

  - Môi trường. ..v..v.

Hàng năm: xây dựng mới 15 – 20 chủ đề đào tạo khác nhau, thực hiện 30 – 40 khóa đào tạo nghiệp vụ tại DN hoặc khu vực, với sự tham gia của 1.000 – 1.500 lượt cán bộ là học viên.

(3) Tư vấn nghiệp vụ: Tư vấn nghiệp vụ quản lý chất lượng và quản lý sản xuất cho đa dạng các nhà máy sản xuất các sản phẩm thủy sản khác nhau.

: Hợp tác trong và ngoài nước với các tổ chức, cá nhân có năng lực và uy tín nhằm phát triển mạng lưới cộng tác viên đào tạo. Trung tâm đã thiết lập và liên kết cộng tác đào tạo với hơn 20 tổ chức và hơn 40 cá nhân trong và ngoài nước (Đại học Thương mại, ĐH Ngoại thương, ĐH Cần Thơ, ĐH Nha Trang, ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh, VUSTA, ĐH California - Mỹ, ĐH Georgia USA, USFDA, ACC/GAA, WWF, VCCI, VIAC, TOEIC VN, MSC..v..v..).Mạng lưới chuyên gia(4) 

(5) Thực hiện các đề án kỹ thuật & phát triển thuỷ sản: Xây dựng phát triển các đề án; Hợp tác với các tổ chức hoặc dự án nước ngoài tại Việt Nam (FSPS, WWF, GCF, VNCPC …).

(6) Ấn phẩm: Dịch, biên tập và in ấn phát hành các ấn phẩm, sách kỹ thuật nhằm cập nhật và cung cấp cho cộng đồng các doanh nghiệp hội viên và ngành thuỷ sản nói chung.

Với vai trò tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với các doanh nghiệp, các cá nhân trong ngành sản xuất và các đơn vị quản lý thủy sản, ngày từ khi ra đời, VASEP.PRO đã đóng góp tích cực trong việc nâng cao hiểu biết của các doanh nghiệp về nhiều luật lệ quy định có liên quan của ngành, của nhà nước cũng như của các thị trường trên thế giới, tích cực hỗ trợ cho ngành sản xuất thủy sản trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức để đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường và khách hàng. Trong thời gian qua, Trung tâm đã thiết kế mới được nhiều khóa tập huấn riêng cho ngành và đã đi sâu vào những vấn đề “nóng” của ngành thủy sản hiện nay như quản lý và sử dụng đúng cách hóa chất, truy nguyên nguồn gốc trong ngành thủy sản, kỹ năng tham gia hội chợ thủy sản quốc tế,... đồng thời đã giới thiệu được cho các doanh nghiệp nhiều tiêu chuẩn, chuẩn mực mới trên thế giới như tiêu chuẩn ISO 22000, BAP, hệ thống đánh giá trình độ tiếng Anh trong công việc TOEIC, kỹ năng tham gia các hội chợ thủy sản quốc tế,...

Bên cạnh đó, VASEP.PRO cũng đã triển khai thành công nhiều chương trình tư vấn và các đề khảo sát trong các lĩnh vực có liên quan như các chương trình tư vấn về nghiệp vụ quản lý sản xuất, quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản (CUU LONG SEAPRO, HUNGCA,...), chương trình khảo sát một số nghề cá trọng điểm có tiềm năng xin cấp chứng nhận MSC theo đề tài của WWF, tư vấn về áp dụng tiêu chuẩn BAP,... và kết quả đều được các đối tác đánh giá tốt.

Đặc điểm nổi bật của VASEP.PRO so với các đơn vị khác là khả năng cung cấp các chương trình đào tạo, tư vấn có tính chuyên nghiệp cao được thiết kế mang tính ứng dụng thực tiễn cao và đặc thù riêng