Chương trình tập huấn nội bộ tại doanh nghiệp chế biến thủy sản 2020 !

Chương trình tập huấn nội bộ tại doanh nghiệp chế biến thủy sản 2020 !

Chương trình tập huấn nội bộ tại doanh nghiệp chế biến thủy sản 2020 !

Khai giảng: 27/12/2019        Địa điểm: Toàn quốc

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020

Khai giảng: 23/12/2019        Địa điểm: Toàn quốc

Hội thảo tập huấn Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms 2020) cho các DN xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Hội thảo tập huấn: Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms 2020) cho các DN xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Hội thảo tập huấn: Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms 2020) cho các DN xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Khai giảng: 14/12/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Tọa đàm “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp và các Giải pháp”

Tọa đàm: “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp các Giải pháp

Tọa đàm: “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp và các Giải pháp”

Khai giảng: 07/12/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa tập huấn Xác định suất tiêu hao và sử dụng hiệu quả năng lượng tại nhà máy chế biến thủy sản

Khóa tập huấn: Xác định suất tiêu hao sử dụng hiệu quả năng lượng tại nhà máy chế biến thủy sản

Khóa tập huấn: Xác định suất tiêu hao và sử dụng hiệu quả năng lượng tại nhà máy chế biến thủy sản

Khai giảng: 06/12/2019        Địa điểm: Cần Thơ

Tập huấn ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Tập huấn ứng dụng hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Tập huấn ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Khai giảng: 29/11/2019        Địa điểm: Đà Nẵng

DIỄN ĐÀN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 2019

DIỄN ĐÀN THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 2019

DIỄN ĐÀN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 2019

Khai giảng: 25/11/2019        Địa điểm: Hà Nội

Tập huấn ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Tập huấn ứng dụng hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Tập huấn ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Khai giảng: 22/11/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo K18.19 “Kỹ năng huấn luyện và động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khóa đào tạo K18.19Kỹ năng huấn luyện động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo K18.19 “Kỹ năng huấn luyện và động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khai giảng: 20/11/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh