KHÓA ĐÀO TẠO K10.20 “QUẢN TRỊ SẢN XUẤT “NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CẢI TIẾN ĐỊNH MỨC” TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO K10.20: “QUẢN TRỊ SẢN XUẤTNÂNG CAO NĂNG SUẤT, CẢI TIẾN ĐỊNH MỨCTRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO K10.20: “QUẢN TRỊ SẢN XUẤT “NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CẢI TIẾN ĐỊNH MỨC” TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Khai giảng: 29/07/2020        Địa điểm: Cần Thơ

KHÓA ĐÀO TẠO K.09.20 “SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN NỘI BỘ CÁC LOẠI CÂN – NHIỆT KẾ - TỦ NHIỆT TRONG NHÀ MÁY CB NÔNG THỦY SẢN”

KHÓA ĐÀO TẠO K.09.20SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN NỘI BỘ CÁC LOẠI CÂNNHIỆT KẾ - TỦ NHIỆT TRONG NHÀ MÁY CB NÔNG THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO K.09.20 “SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN NỘI BỘ CÁC LOẠI CÂN – NHIỆT KẾ - TỦ NHIỆT TRONG NHÀ MÁY CB NÔNG THỦY SẢN”

Khai giảng: 24/07/2020        Địa điểm: Cần Thơ

KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20 “KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”

KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN THỰC PHẨM

KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20 “KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”

Khai giảng: 16/07/2020        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20 “KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”

KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN THỰC PHẨM

KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20 “KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”

Khai giảng: 16/07/2020        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

KHÓA TẬP HUẤN K.11.20 NHẬN DIỆN VÀ TẬN DỤNG HIỆU QUẢ THUẾ ƯU ĐÃI EVFTA ĐỐI VỚI HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM

KHÓA TẬP HUẤN K.11.20: NHẬN DIỆN TẬN DỤNG HIỆU QUẢ THUẾ ƯU ĐÃI EVFTA ĐỐI VỚI HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM

KHÓA TẬP HUẤN K.11.20: NHẬN DIỆN VÀ TẬN DỤNG HIỆU QUẢ THUẾ ƯU ĐÃI EVFTA ĐỐI VỚI HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM

Khai giảng: 15/07/2020        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

02 KHÓA ĐÀO TẠO K5.20 Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS và thực phẩm  K6.20 Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)

02 KHÓA ĐÀO TẠO: K5.20 "Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS thực phẩm" & K6.20 "Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)"

02 KHÓA ĐÀO TẠO: K5.20 "Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS và thực phẩm" & K6.20 "Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)"

Khai giảng: 24/06/2020        Địa điểm: Cần Thơ

Khóa đào tạo K4.20 Các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo và vệ sinh bề mặt tiếp xúc trong DN CBTS.

Khóa đào tạo K4.20: Các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo vệ sinh bề mặt tiếp xúc trong DN CBTS.

Khóa đào tạo K4.20: Các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo và vệ sinh bề mặt tiếp xúc trong DN CBTS.

Khai giảng: 07/06/2020        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 62020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 6/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 6/2020

Khai giảng: 14/05/2020        Địa điểm:

KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP

KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP"

KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP"

Khai giảng: 24/04/2020        Địa điểm: Toàn quốc