HỘI THẢO: THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN

HỘI THẢO: THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN

Khai giảng: 13/11/2020 Giờ học: 8h30-14h30 Thời lượng: 01 Ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

 THƯ MỜI VÀ LỊCH TRÌNH HỘI THẢO.

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN