KHOÁ TẬP HUẤN: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MÃ HS ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THUỶ SẢN XUẤT NHẬP KHẨU

KHOÁ TẬP HUẤN: HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MÃ HS ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THUỶ SẢN XUẤT NHẬP KHẨU

Khai giảng: 14/11/2020 Giờ học: 8h30 Thời lượng:
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: MIỄN PHÍ; Ngoài hội viên: 300.000

Thư mời tham dự

Link đăng ký tham dự: CLICK