Khóa tập huấn Xác định suất tiêu hao và sử dụng hiệu quả năng lượng tại nhà máy chế biến thủy sản

Khóa tập huấn: Xác định suất tiêu hao sử dụng hiệu quả năng lượng tại nhà máy chế biến thủy sản

Khóa tập huấn: Xác định suất tiêu hao và sử dụng hiệu quả năng lượng tại nhà máy chế biến thủy sản

Khai giảng: 06/12/2019        Địa điểm: Cần Thơ

Tập huấn ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Tập huấn ứng dụng hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Tập huấn ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Khai giảng: 29/11/2019        Địa điểm: Đà Nẵng

DIỄN ĐÀN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 2019

DIỄN ĐÀN THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 2019

DIỄN ĐÀN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG VIỆT NAM 2019

Khai giảng: 25/11/2019        Địa điểm: Hà Nội

Tập huấn ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Tập huấn ứng dụng hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Tập huấn ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái trong sản xuất công nghiệp

Khai giảng: 22/11/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo K18.19 “Kỹ năng huấn luyện và động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khóa đào tạo K18.19Kỹ năng huấn luyện động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo K18.19 “Kỹ năng huấn luyện và động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khai giảng: 20/11/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Hội thảo Báo cáo kết quả khảo sát và Giải pháp Truy xuất nguồn gốc Chuỗi cung ứng thủy sản

Hội thảo: Báo cáo kết quả khảo sát Giải pháp Truy xuất nguồn gốc Chuỗi cung ứng thủy sản

Hội thảo: Báo cáo kết quả khảo sát và Giải pháp Truy xuất nguồn gốc Chuỗi cung ứng thủy sản

Khai giảng: 08/11/2019        Địa điểm: Cần Thơ

I.8.19. Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả - CADOVIMEX 2

I.8.19. Kỹ năng quản thời gian tổ chức công việc hiệu quả - CADOVIMEX 2

I.8.19. Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả - CADOVIMEX 2

Khai giảng: 13/10/2019        Địa điểm: Đồng Tháp

I.6.19.Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XNCBTS - Tại CADOVIMEX 2

I.6.19.Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XNCBTS - Tại CADOVIMEX 2

I.6.19.Kiểm soát nhiễm chéo - nhiễm bẩn trong XNCBTS - Tại CADOVIMEX 2

Khai giảng: 06/10/2019        Địa điểm: Đồng Tháp

I.5.19 HACCP thực hành trong DN CBTS - Công ty Trần Hân

I.5.19 HACCP thực hành trong DN CBTS - Công ty Trần Hân

I.5.19 HACCP thực hành trong DN CBTS - Công ty Trần Hân

Khai giảng: 14/07/2019        Địa điểm: