HỘI THẢO PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID 19 TẠI NƠI LÀM VIỆC

HỘI THẢO: PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID 19 TẠI NƠI LÀM VIỆC

Khai giảng: Sáng 14/10/2021        Địa điểm: Toàn quốc

KHOÁ K.11 THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP trong doanh nghiệp CBTS

KHOÁ K.11: THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP trong doanh nghiệp CBTS

Khai giảng: 01/6/2021        Địa điểm: Toàn quốc