KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Khai giảng: 29/05/2019        Địa điểm: Toàn quốc

Khóa đào tạo K.08.19 “Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC Food V.8, IFS Food V.6.1 và ISO 22000 2018”

Khóa đào tạo K.08.19Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC Food V.8, IFS Food V.6.1 ISO 22000: 2018

Khóa đào tạo K.08.19 “Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC Food V.8, IFS Food V.6.1 và ISO 22000: 2018”

Khai giảng: 28/05/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

I.4.19 Kiểm soát hiệu quả vi sinh trong nhà máy thủy sản - Tổ chức tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP.)

I.4.19 Kiểm soát hiệu quả vi sinh trong nhà máy thủy sản - Tổ chức tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP.)

I.4.19 Kiểm soát hiệu quả vi sinh trong nhà máy thủy sản - Tổ chức tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP.)

Khai giảng: 26/05/2019        Địa điểm: Đồng Tháp

I.3.19. HACCP thực hành cho QC và Cán bộ QLSX trong DN thủy sản - Tổ chức tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP.)

I.3.19. HACCP thực hành cho QC Cán bộ QLSX trong DN thủy sản - Tổ chức tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP.)

I.3.19. HACCP thực hành cho QC và Cán bộ QLSX trong DN thủy sản - Tổ chức tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP.)

Khai giảng: 24/05/2019        Địa điểm: Đồng Tháp

Khóa đào tạo K.09.19 “Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các loại Cân – Nhiệt kế - Tủ nhiệt trong Nhà máy Chế biến Thủy sản”

Khóa đào tạo K.09.19Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các loại CânNhiệt kế - Tủ nhiệt trong Nhà máy Chế biến Thủy sản

Khóa đào tạo K.09.19 “Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các loại Cân – Nhiệt kế - Tủ nhiệt trong Nhà máy Chế biến Thủy sản”

Khai giảng: 24/05/2019        Địa điểm: Cần Thơ

Đào tạo Tại doanh nghiệp tháng 5-6-72019 (INHOUSE)

Đào tạo Tại doanh nghiệp tháng 5-6-7/2019 (INHOUSE)

Đào tạo Tại doanh nghiệp tháng 5-6-7/2019 (INHOUSE)

Khai giảng: 10/05/2019        Địa điểm: Toàn quốc

Thẩm tra nội bộ Hệ thống HACCP trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Thẩm tra nội bộ Hệ thống HACCP trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Thẩm tra nội bộ Hệ thống HACCP trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khai giảng: 20/04/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn  BRC version 8, IFS version 6.1  ISO 220002018

Khóa đào tạo: Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC version 8, IFS version 6.1 & ISO 22000:2018

Khóa đào tạo: Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC version 8, IFS version 6.1 & ISO 22000:2018

Khai giảng: 16/04/2019        Địa điểm: Cần Thơ

Khóa đào tạo Nâng cao Vai trò và Nghiệp vụ Quản lý Sản xuất cho cán bộ quản lý trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo: Nâng cao Vai trò Nghiệp vụ Quản Sản xuất cho cán bộ quản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo: Nâng cao Vai trò và Nghiệp vụ Quản lý Sản xuất cho cán bộ quản lý trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khai giảng: 14/04/2019        Địa điểm: