KHÓA ĐÀO TẠO: HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO: HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 16/10/2020 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: Đồng Tháp Học phí: DN NVV do nữ làm chủ: MIỄN PHÍ; DN nhỏ và vừa: 600

 THƯ MỜI THAM DỰ VÀ MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DN KHÔNG THUỘC DN NHỎ VÀ VỪA

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DN NHỎ VÀ VỪA