KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Khai giảng: 01/01/2020        Địa điểm: Toàn quốc

CONFERENCE NO.1 SEAFOOD TASK FORCE

CONFERENCE NO.1: SEAFOOD TASK FORCE

CONFERENCE NO.1: SEAFOOD TASK FORCE

Khai giảng: 29/08/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TẠI VIETFISH 2019 (29-3182019)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TẠI VIETFISH 2019 (29-31/8/2019)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TẠI VIETFISH 2019 (29-31/8/2019)

Khai giảng: 29/08/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

NÂNG CAO KỸ NĂNG TỰ KIỂM TRA  ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

NÂNG CAO KỸ NĂNG TỰ KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

NÂNG CAO KỸ NĂNG TỰ KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 19/07/2019        Địa điểm: Cần Thơ

NÂNG CAO KỸ NĂNG TỰ KIỂM TRA  ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

NÂNG CAO KỸ NĂNG TỰ KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

NÂNG CAO KỸ NĂNG TỰ KIỂM TRA & ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ATTP CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 17/07/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Hội thảo“Cơ hội và thách thức của ngành thủy sản tại các Hiệp định CPTPP  EVFTA”

Hội thảo:“ hội thách thức của ngành thủy sản tại các Hiệp định CPTPP & EVFTA

Hội thảo:“Cơ hội và thách thức của ngành thủy sản tại các Hiệp định CPTPP & EVFTA”

Khai giảng: 17/07/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo K.12.19 HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo K.12.19: HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo K.12.19: HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khai giảng: 29/06/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa tập huấn(01 ngày) “Cập nhật Quy định kiểm tra và chứng nhận VSATTP hàng thủy sản vào các thị trường nhập khẩu trọng điểm”

Khóa tập huấn(01 ngày): “Cập nhật Quy định kiểm tra chứng nhận VSATTP hàng thủy sản vào các thị trường nhập khẩu trọng điểm

Khóa tập huấn(01 ngày): “Cập nhật Quy định kiểm tra và chứng nhận VSATTP hàng thủy sản vào các thị trường nhập khẩu trọng điểm”

Khai giảng: 28/06/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa tập huấn(01 ngày) “Cập nhật Quy định kiểm tra và chứng nhận VSATTP hàng thủy sản vào các thị trường nhập khẩu trọng điểm”

Khóa tập huấn(01 ngày): “Cập nhật Quy định kiểm tra chứng nhận VSATTP hàng thủy sản vào các thị trường nhập khẩu trọng điểm

Khóa tập huấn(01 ngày): “Cập nhật Quy định kiểm tra và chứng nhận VSATTP hàng thủy sản vào các thị trường nhập khẩu trọng điểm”

Khai giảng: 26/06/2019        Địa điểm: Cần Thơ