ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Khai giảng: 12/05/2019        Địa điểm: Toàn quốc

Khóa đào tạo “HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khóa đào tạoHACCP bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo “HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khai giảng: 30/11/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo “HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khóa đào tạoHACCP bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo “HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khai giảng: 30/11/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2018 “Làm thế nào để nâng cao giá trị cho sản phẩm thủy sản nuôi trồng của Việt Nam”

Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2018Làm thế nào để nâng cao giá trị cho sản phẩm thủy sản nuôi trồng của Việt Nam

Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2018 “Làm thế nào để nâng cao giá trị cho sản phẩm thủy sản nuôi trồng của Việt Nam”

Khai giảng: 22/11/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Hội thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư “Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản”

Hội thảo: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

Hội thảo: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư “Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản”

Khai giảng: 15/11/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Hệ thống đào tạo các kỹ năng làm việc và quản lý (kỹ năng mềm) cho các chức danh trong đơn vị

Hệ thống đào tạo các kỹ năng làm việc quản (kỹ năng mềm) cho các chức danh trong đơn vị

Hệ thống đào tạo các kỹ năng làm việc và quản lý (kỹ năng mềm) cho các chức danh trong đơn vị

Khai giảng: 10/10/2018        Địa điểm: Toàn quốc

Khóa tập huấn Tự chứng nhận xuất xứ theo cơ chế REX

Khóa tập huấn "Tự chứng nhận xuất xứ theo chế REX"

Khóa tập huấn "Tự chứng nhận xuất xứ theo cơ chế REX"

Khai giảng: 20/09/2018        Địa điểm: Toàn quốc

HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2018

HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2018

HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2018

Khai giảng: 22/08/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Hội thảo Chương trình Giám sát Thủy sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP) cho Tôm và Bào ngư

Hội thảo: Chương trình Giám sát Thủy sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP) cho Tôm Bào ngư

Hội thảo: Chương trình Giám sát Thủy sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP) cho Tôm và Bào ngư

Khai giảng: 01/08/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh