Mời tham gia chương trình “Áp dụng bộ công cụ đánh giá nhanh đáp ứng thông tư 52/TT-BCT”

Mời tham gia chương trình “Áp dụng bộ công cụ đánh giá nhanh đáp ứng thông tư 52/TT-BCT”

Khai giảng: 22/09/2020 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: Toàn quốc Học phí:

 Mời tham gia chương trình “Áp dụng bộ công cụ đánh giá nhanh đáp ứng thông tư 52/TT-BCT

Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Thương mại VASEP (VASEP.PRO) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng (ENERTEAM) thực hiện chương trình “Hỗ trợ áp dụng bộ công cụ đánh giá nhanh xác định định mức tiêu thụ năng lượng cho doanh nghiệp thủy sản theo thông tư 52/TT-BCT. Đây là hoạt động thuộc chương trình quốc gia về tiết kiệm năng lượng (TKNL) giai đoạn (2019 - 2030) của Bộ Công Thương.

Theo đó các DN tham gia chương trình (dự kiến 05 DN) sẽ được miễn phí áp dụng ứng dụng bộ công cụ đánh giá nhanh, hướng dẫn lập báo cáo theo thông tư 52, được tư vấn giải pháp TKNL, được hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán năng lượng (nếu thuộc nhóm DN trọng điểm)...

 Đối tượng áp dụng: Các DN chế biến cá da trơnDN chế biến tôm thuộc phạm vi áp dụng thông tư 52/2018/TT-BCT (TT 52), ưu tiên DN đã và đang thực hiện các dự án về TKNL.

          Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia và kế hoạch thực hiện dự kiến:

STT

Hạng mục hoạt động hỗ trợ (miễn phí) DN.

Thời gian

1

Được các chuyên gia hỗ trợ xác định mức tiêu hao năng lượng tại DN thông qua việc đo đạc, đánh giá các công đoạn tiêu thụ năng lượng và ứng dụng bộ công cụ đánh giá nhanh TT 52.

 

 

02-03 ngày

2

Hướng dẫn lập báo cáo mức tiêu hao năng lượng theo TT 52.

3

Đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu, hiệu quả cho DN

4

Hỗ trợ DN lập báo cáo kiểm toán năng lượng theo thông tư 09/2012/TT-BCT (nếu là doanh nghiệp trọng điểm).

04  tuần

Thời hạn đăng ký: Chương trình sẽ nhận đăng ký trước ngày 03/10/2020 hoặc sau khi đủ số lượng DN. Dự kiến 05 DN được hỗ trợ miễn phí kỹ thuật, công cụ, giải pháp...trong khuôn khổ chương trình

Chi tiết xin liên hệ: chị Thu Hiền, Mob: 0906.076.587, email: thuhien@vasep.com.vn; chị Thu Giang, Mob 0919.049.786, email: giang_ntt@enerteam.org

Chi tiết Thư mời