KHÓA ĐÀO TẠO K8.20: HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO K8.20: HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 09/10/2020 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí:

THƯ MỜI THAM DỰ 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DN NHỎ VÀ VỪA

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DN KHÔNG THUỘC DN NHỎ VÀ VỪA