VASEP.PRO_Tài liệu Hội nghị: "Tác động của các FTAs đối với thương mại và XNK Tôm của Việt Nam"

 Quý DN muốn sử dụng tài liệu dưới dạng file PDF vui lòng cung cấp thông tin (Tên DN, địa chỉ, email, Tel) và gửi email đến địa chỉ training@vasep.com.vn để được hỗ trợ tốt nhất.