Tổng quan về ngành Cá Tra Việt Nam

Lễ khởi động Dự án SUPA - Trình bày: Nguyễn Hoài Nam (Phó Tổng Thư ký VASEP)