Sắp xếp theo:

Tài liệu khóa đào tạo K6.17 “Hợp đồng Xuất Nhập khẩu thủy sản - Giảm thiểu rủi ro và Giải quyết tranh chấp”

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 10:16 25/04/2017
 • Cập nhật: 10:16 25/04/2017

VASEP.PRO_Tài liệu hội thảo “Quản lý rủi ro trong Thương mại Quốc tế và thu nợ nước ngoài"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 13:30 09/01/2017
 • Cập nhật: 13:30 09/01/2017

VASEP.PRO_Tài liệu Hội nghị: "Tác động của các FTAs đối với thương mại và XNK Tôm của Việt Nam"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 08:47 13/05/2015
 • Cập nhật: 08:47 13/05/2015

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (PHẦN II)

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 11:17 23/04/2015
 • Cập nhật: 11:17 23/04/2015

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ (PHẦN I)

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 11:15 23/04/2015
 • Cập nhật: 11:15 23/04/2015

VASEP.PRO_Tài liệu Hội thảo: "Hướng dẫn các thủ tục đón đoàn thanh tra của US FDA cho DN Thủy sản"

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 11:12 25/03/2015
 • Cập nhật: 11:12 25/03/2015

Bài giảng Khóa K.4-5.14: "Kỹ năng tham gia Hội chợ quốc tế hiệu quả cho DN Thủy sản"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 08:48 05/03/2014
 • Cập nhật: 08:48 05/03/2014

CÁC ẤN PHẨM VASEP 2014

 • Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo
 • Ngày đăng: 10:53 16/12/2013
 • Cập nhật: 10:53 16/12/2013

Bài giảng Khóa K.15-16.13: "Phát triển sản phẩm và sản phẩm GTGT cho DN Thủy sản"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:25 21/09/2013
 • Cập nhật: 09:25 21/09/2013

Lập kế hoạch kinh doanh

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 10:01 27/02/2013
 • Cập nhật: 10:01 27/02/2013

Giáo trình giảng dạy marketing

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 23:12 26/02/2013
 • Cập nhật: 23:12 26/02/2013

Bài giảng Khóa K.1-2.13:"Kỹ năng tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế hiệu quả"

 • Loại tài liệu: Bài giảng
 • Ngày đăng: 09:57 16/01/2013
 • Cập nhật: 09:57 16/01/2013