Hội thảo “Giải pháp truy xuất nguồn gốc theo hệ thống - Ứng dụng trong chuỗi cung ứng thủy sản”

Hội thảoGiải pháp truy xuất nguồn gốc theo hệ thống - Ứng dụng trong chuỗi cung ứng thủy sản

Hội thảo “Giải pháp truy xuất nguồn gốc theo hệ thống - Ứng dụng trong chuỗi cung ứng thủy sản”

Khai giảng: 31/10/2020        Địa điểm: Bạc Liêu

Hội thảo “Giải pháp truy xuất nguồn gốc theo hệ thống - Ứng dụng trong chuỗi cung ứng thủy sản”

Hội thảoGiải pháp truy xuất nguồn gốc theo hệ thống - Ứng dụng trong chuỗi cung ứng thủy sản

Hội thảo “Giải pháp truy xuất nguồn gốc theo hệ thống - Ứng dụng trong chuỗi cung ứng thủy sản”

Khai giảng: 30/10/2020        Địa điểm: Cần Thơ

KHÓA ĐÀO TẠO HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO: HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO: HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 16/10/2020        Địa điểm: Đồng Tháp

KHÓA ĐÀO TẠO K8.20 HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO K8.20: HACCP BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO K8.20: HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Khai giảng: 09/10/2020        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Mời tham gia chương trình “Áp dụng bộ công cụ đánh giá nhanh đáp ứng thông tư 52TT-BCT”

Mời tham gia chương trìnhÁp dụng bộ công cụ đánh giá nhanh đáp ứng thông 52/TT-BCT

Mời tham gia chương trình “Áp dụng bộ công cụ đánh giá nhanh đáp ứng thông tư 52/TT-BCT”

Khai giảng: 22/09/2020        Địa điểm: Toàn quốc

KHÓA TẬP HUẤN THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CHỐNG KHAI THÁC IUU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HẢI SẢN

KHÓA TẬP HUẤN: THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM CHỐNG KHAI THÁC IUU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HẢI SẢN

KHÓA TẬP HUẤN: THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CHỐNG KHAI THÁC IUU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HẢI SẢN

Khai giảng: 16/09/2020        Địa điểm: Nha Trang

KHÓA TẬP HUẤN THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CHỐNG KHAI THÁC IUU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HẢI SẢN

KHÓA TẬP HUẤN: THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM CHỐNG KHAI THÁC IUU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HẢI SẢN

KHÓA TẬP HUẤN: THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ CHỐNG KHAI THÁC IUU TRONG CHUỖI CUNG ỨNG HẢI SẢN

Khai giảng: 14/09/2020        Địa điểm: Kiên Giang

MỜI THAM GIA KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG CARBON THẤP (LCEP ASEAN)

MỜI THAM GIA KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG CARBON THẤP (LCEP ASEAN)

MỜI THAM GIA KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG CARBON THẤP (LCEP ASEAN)

Khai giảng: 09/09/2020        Địa điểm: Toàn quốc

KHÓA TẬP HUẤN K.11.20 NHẬN DIỆN VÀ TẬN DỤNG HIỆU QUẢ THUẾ ƯU ĐÃI EVFTA ĐỐI VỚI HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM

KHÓA TẬP HUẤN K.11.20: NHẬN DIỆN TẬN DỤNG HIỆU QUẢ THUẾ ƯU ĐÃI EVFTA ĐỐI VỚI HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM

KHÓA TẬP HUẤN K.11.20: NHẬN DIỆN VÀ TẬN DỤNG HIỆU QUẢ THUẾ ƯU ĐÃI EVFTA ĐỐI VỚI HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM

Khai giảng: 15/07/2020        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh