HỘI THẢO TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA LAO ĐỘNG TRẺ EM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THUỶ SẢN”

Khai giảng: Chiều 17/01/2022 Giờ học: 14h00-16h30 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: MIỄN PHÍ

Đăng ký tham dự miễn phí tại: https://forms.gle/aSQcqt4p3b9uvYuY6