03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 32024

03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 3/2024

Khai giảng:        Địa điểm: Toàn quốc

KHÓA TẬP HUẤN K03.24 HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA TẬP HUẤN K03.24 "HACCP BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Khai giảng: 14/3/2024        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh