KHÓA K.03.22: “HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN”

Khai giảng: 25/3/2022 Giờ học: 8h45 - 17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 1.000.000 VNĐ/Khóa; Ngoài hội viên: 1.200.000 VNĐ/Khóa