KHÓA TẬP HUẤN K26.21: QUẢN TRỊ RỦI RO KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, THUẾ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Khai giảng: 05/1/2022 Giờ học: 19h00 - 21h00 Thời lượng: 9 buổi
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: MIỄN PHÍ

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/BKg9UVUWpBbbAyNb9