KHÓA ĐÀO TẠO K.5.22: AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN, THỰC PHẨM

Khai giảng: 17/5/2022 Giờ học: 8h30 - 16h45 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 700.000 VNĐ/người; Ngoài hội viên: 900.000 VNĐ/người

Thư mời và Phiếu đăng ký tham dự