KHÓA TẬP HUẤN K25.21: XÁC NHẬN HIỆU LỰC VÀ THẨM TRA HỆ THỐNG HACCP TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN, THỰC PHẨM

Khai giảng: 23-24/12/2021 Giờ học: 8h45 - 17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: Hội viên VASEP: 700.000 VNĐ/Khóa; Ngoài hội viên: 1.000.000 VNĐ/Khóa

Đăng ký tham dự:  https://forms.gle/88fHjdTersphSFbM6