KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY CHÂN DUNG “NGƯỜI GÁC CỔNG” PHÂN XƯỞNG CBTS – KỸ NĂNG KIỂM SOÁT VỆ SINH

KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CHÂN DUNGNGƯỜI GÁC CỔNGPHÂN XƯỞNG CBTSKỸ NĂNG KIỂM SOÁT VỆ SINH"

KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CHÂN DUNG “NGƯỜI GÁC CỔNG” PHÂN XƯỞNG CBTS – KỸ NĂNG KIỂM SOÁT VỆ SINH"

Khai giảng: 23/04/2020        Địa điểm: Toàn quốc

KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY HACCP CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "HACCP BẢN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "HACCP CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Khai giảng: 23/04/2020        Địa điểm: Toàn quốc

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY KỸ NĂNG  QUẢN LÝ THỜI GIAN   TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "KỸ NĂNG QUẢN THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ"

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ"

Khai giảng: 23/04/2020        Địa điểm: Toàn quốc

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA VASEP

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA VASEP

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA VASEP

Khai giảng: 03/04/2020        Địa điểm: Toàn quốc

KHÓA ĐÀO TẠO K1.20 KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI  TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

KHÓA ĐÀO TẠO K1.20: KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ CÔN TRÙNG ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

KHÓA ĐÀO TẠO K1.20: KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Khai giảng: 04/03/2020        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Chương trình tập huấn nội bộ tại doanh nghiệp chế biến thủy sản 2020 !

Chương trình tập huấn nội bộ tại doanh nghiệp chế biến thủy sản 2020 !

Chương trình tập huấn nội bộ tại doanh nghiệp chế biến thủy sản 2020 !

Khai giảng: 27/12/2019        Địa điểm: Toàn quốc

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2020

Khai giảng: 23/12/2019        Địa điểm: Toàn quốc

Hội thảo tập huấn Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms 2020) cho các DN xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Hội thảo tập huấn: Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms 2020) cho các DN xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Hội thảo tập huấn: Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms 2020) cho các DN xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Khai giảng: 14/12/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Tọa đàm “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp và các Giải pháp”

Tọa đàm: “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp các Giải pháp

Tọa đàm: “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp và các Giải pháp”

Khai giảng: 07/12/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh