Khóa đào tạo K.01.19 “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong NMCB Thủy sản”

Khóa đào tạo K.01.19: “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong NMCB Thủy sản

Khóa đào tạo K.01.19: “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong NMCB Thủy sản”

Khai giảng: 30/03/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Hội thảo “Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản”

Hội thảo: “Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản

Hội thảo: “Ứng dụng kỹ thuật Multiplex Realtime PCR trong kiểm nghiệm vi sinh trên thủy sản”

Khai giảng: 02/03/2019        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 HAPPY NEW YEAR 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019/ HAPPY NEW YEAR 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019/ HAPPY NEW YEAR 2019

Khai giảng: 31/01/2019        Địa điểm: Toàn quốc

Khóa tập huấn Quy định chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cam kết ưu đãi tại GSP, EVFTA, CPTPP và Quy định mới khác trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa.

Khóa tập huấn: Quy định chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cam kết ưu đãi tại GSP, EVFTA, CPTPP Quy định mới khác trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa.

Khóa tập huấn: Quy định chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cam kết ưu đãi tại GSP, EVFTA, CPTPP và Quy định mới khác trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa.

Khai giảng: 24/12/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KINH TẾ BIỂN

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH: THẠC KINH TẾ BIỂN

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH: THẠC SĨ KINH TẾ BIỂN

Khai giảng: 21/12/2018        Địa điểm: Toàn quốc

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH: THẠC CHÍNH SÁCH CÔNG PHÁT TRIỂN

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH: THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN

Khai giảng: 21/12/2018        Địa điểm: Toàn quốc

Khóa đào tạo “HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khóa đào tạoHACCP bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo “HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khai giảng: 30/11/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo “HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khóa đào tạoHACCP bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo “HACCP cơ bản trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khai giảng: 30/11/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2018 “Làm thế nào để nâng cao giá trị cho sản phẩm thủy sản nuôi trồng của Việt Nam”

Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2018Làm thế nào để nâng cao giá trị cho sản phẩm thủy sản nuôi trồng của Việt Nam

Đối thoại bàn tròn ngành thủy sản 2018 “Làm thế nào để nâng cao giá trị cho sản phẩm thủy sản nuôi trồng của Việt Nam”

Khai giảng: 22/11/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh