Khóa đào tạo K.16.18 “Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP trong DN Chế biến thủy sản”

Khóa đào tạo K.16.18Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP trong DN Chế biến thủy sản

Khóa đào tạo K.16.18 “Thẩm tra nội bộ hệ thống HACCP trong DN Chế biến thủy sản”

Khai giảng: 25/05/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

KHẢO SÁT ĐÀO TẠO - Tiêu chuẩn ISOIEC 170252017

KHẢO SÁT ĐÀO TẠO - Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

KHẢO SÁT ĐÀO TẠO - Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Khai giảng: 18/05/2018        Địa điểm:

Hội thảo Phân tích lợi thế của CPTPP và EVFTA cho các DN ngành thủy sản

Hội thảo: Phân tích lợi thế của CPTPP EVFTA cho các DN ngành thủy sản

Hội thảo: Phân tích lợi thế của CPTPP và EVFTA cho các DN ngành thủy sản

Khai giảng: 20/04/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo “Cập nhật qui định vệ sinh ATTP đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Hàn Quốc”

Khóa đào tạoCập nhật qui định vệ sinh ATTP đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Hàn Quốc

Khóa đào tạo “Cập nhật qui định vệ sinh ATTP đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Hàn Quốc”

Khai giảng: 19/04/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa tập huấn “Qui trình nuôi Tôm không kháng sinh và Chiến lược phòng bệnh trên Tôm nuôi”

Khóa tập huấnQui trình nuôi Tôm không kháng sinh Chiến lược phòng bệnh trên Tôm nuôi

Khóa tập huấn “Qui trình nuôi Tôm không kháng sinh và Chiến lược phòng bệnh trên Tôm nuôi”

Khai giảng: 18/04/2018        Địa điểm: Cần Thơ

Khóa đào tạo K.12.18 “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong Nhà máy CB Thủy sản”

Khóa đào tạo K.12.18Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong Nhà máy CB Thủy sản

Khóa đào tạo K.12.18 “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong Nhà máy CB Thủy sản”

Khai giảng: 14/04/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa đào tạo K.11.18 “Kiểm soát Nhiễm chéo – Nhiễm bẩn trong Nhà máy CB Thủy sản”

Khóa đào tạo K.11.18Kiểm soát Nhiễm chéoNhiễm bẩn trong Nhà máy CB Thủy sản

Khóa đào tạo K.11.18 “Kiểm soát Nhiễm chéo – Nhiễm bẩn trong Nhà máy CB Thủy sản”

Khai giảng: 13/04/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Hội Thảo tập huấn Phổ biến và trao đổi các bất cập, vướng mắc tại TT022018TT-BNNPTNT và công tác cấp SC, CC cho DN XK hải sản khai thác”

Hội Thảo tập huấn: "Phổ biến trao đổi các bất cập, vướng mắc tại TT02/2018/TT-BNNPTNT công tác cấp S/C, C/C cho DN XK hải sản khai thác

Hội Thảo tập huấn: "Phổ biến và trao đổi các bất cập, vướng mắc tại TT02/2018/TT-BNNPTNT và công tác cấp S/C, C/C cho DN XK hải sản khai thác”

Khai giảng: 12/04/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Khóa tập huấn Hướng dẫn Thực hiện Thông tư 022018TT-BNNPTNT và Công tác cấp CC cho doanh nghiệp thủy hải sản.

Khóa tập huấn: "Hướng dẫn Thực hiện Thông 02/2018/TT-BNNPTNT Công tác cấp C/C cho doanh nghiệp thủy hải sản."

Khóa tập huấn: "Hướng dẫn Thực hiện Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT và Công tác cấp C/C cho doanh nghiệp thủy hải sản."

Khai giảng: 12/04/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh