ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Khai giảng: 12/05/2019        Địa điểm: Toàn quốc

Hội thảo Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư “Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản”

Hội thảo: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

Hội thảo: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư “Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản”

Khai giảng: 15/11/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Hệ thống đào tạo các kỹ năng làm việc và quản lý (kỹ năng mềm) cho các chức danh trong đơn vị

Hệ thống đào tạo các kỹ năng làm việc quản (kỹ năng mềm) cho các chức danh trong đơn vị

Hệ thống đào tạo các kỹ năng làm việc và quản lý (kỹ năng mềm) cho các chức danh trong đơn vị

Khai giảng: 10/10/2018        Địa điểm: Toàn quốc

Khóa tập huấn Tự chứng nhận xuất xứ theo cơ chế REX

Khóa tập huấn "Tự chứng nhận xuất xứ theo chế REX"

Khóa tập huấn "Tự chứng nhận xuất xứ theo cơ chế REX"

Khai giảng: 20/09/2018        Địa điểm: Toàn quốc

HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2018

HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2018

HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2018

Khai giảng: 22/08/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Hội thảo Chương trình Giám sát Thủy sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP) cho Tôm và Bào ngư

Hội thảo: Chương trình Giám sát Thủy sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP) cho Tôm Bào ngư

Hội thảo: Chương trình Giám sát Thủy sản NK vào Hoa Kỳ (SIMP) cho Tôm và Bào ngư

Khai giảng: 01/08/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

K.17.18 Khóa tập huấn “Cập nhật yêu cầu của Tiêu chuẩn ISOIEC 170252017 cho phòng thí nghiệm”

K.17.18: Khóa tập huấnCập nhật yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm

K.17.18: Khóa tập huấn “Cập nhật yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho phòng thí nghiệm”

Khai giảng: 14/07/2018        Địa điểm: Cần Thơ

Hội thảo tập huấn Quy định GSP về tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng thủy sản xuất khẩu đi Châu Âu

Hội thảo tập huấn: Quy định GSP về tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng thủy sản xuất khẩu đi Châu Âu

Hội thảo tập huấn: Quy định GSP về tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng thủy sản xuất khẩu đi Châu Âu

Khai giảng: 12/07/2018        Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Khai giảng: 05/06/2018        Địa điểm: Toàn quốc