Khóa tập huấn(01 ngày): “Cập nhật Quy định kiểm tra và chứng nhận VSATTP hàng thủy sản vào các thị trường nhập khẩu trọng điểm”

Khóa tập huấn(01 ngày): “Cập nhật Quy định kiểm tra và chứng nhận VSATTP hàng thủy sản vào các thị trường nhập khẩu trọng điểm”

Khai giảng: 26/06/2019 Giờ học: 8h30-16h30 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: Hội viên VASEP: 1.200.000 đ/người; Ngoài hộ

Thư mời tham dự chương trình

Mẫu phiếu đăng ký tham dự