Khóa đào tạo K.12.19: HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo K.12.19: HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khai giảng: 29/06/2019 Giờ học: Từ 8h30 - 16h30 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: 2.000.000 đ/người; Ngoài hội viên:

Thư mời tham dự chương trình

Mẫu phiếu đăng ký tham dự