KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Khai giảng: 01/01/2020 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: Toàn quốc Học phí:

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH