CONFERENCE NO.3: HOW TO CONTROL CERTIFIED PRODUCTS/ Làm thế nào để kiểm soát các sản phẩm chứng nhận

CONFERENCE NO.3: HOW TO CONTROL CERTIFIED PRODUCTS/ Làm thế nào để kiểm soát các sản phẩm chứng nhận

Khai giảng: 30/08/2019 Giờ học: 9h30 - 11h30 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

SPEAKERS INFORMATION/ Thông tin diễn giả:

1. Dr. Thong Tien Nguyen, Synesta Denmark

2. Ms. Anne-Laurence Huillery, Programme Assurance Manager / Vietnam, ASC

3. Dr. Pham Viet Anh, Technical Key Account Manager responsible for ASEAN region, GLOBAL G.A.P

 ẢNH & TÀI LIỆU HỘI THẢO