CONFERENCE NO.4: SEAFOOD LABOR RESOURCE & SOCIAL RESPONSIBILITIES/ Tài nguyên Lao động Thủy sản và Trách nhiệm xã hội

CONFERENCE NO.4: SEAFOOD LABOR RESOURCE & SOCIAL RESPONSIBILITIES/ Tài nguyên Lao động Thủy sản và Trách nhiệm xã hội

Khai giảng: 30/08/2019 Giờ học: 14h00-16h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

SPEAKERS INFORMATION/ Thông tin diễn giả:

1. Ms. Tra. Huong Nguyen, ILO’s Expert

2. Mr. Hoàng Minh Vượng Loblaw Social Compliance Manager, reponsible for Vietnam & Cambodia.

ẢNH & TÀI LIỆU HỘI THẢO