CONFERENCE NO.1: SEAFOOD TASK FORCE

CONFERENCE NO.1: SEAFOOD TASK FORCE

Khai giảng: 29/08/2019 Giờ học: 14h00-16h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

THƯ MỜI THAM DỰ

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ẢNH & BÀI TRÌNH TẠI HỘI THẢO

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Anh Nguyễn Ngọc Hòa; Tel: 0243.7715055 (211); Mobil: 0989.618.724; Email: ngochoa@vasep.com.vnHoặc xem tại: www.vietfish.com.vn và  www.vasep.com.vn