Khóa đào tạo K18.19 “Kỹ năng huấn luyện và động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khóa đào tạo K18.19 “Kỹ năng huấn luyện và động viên nhân viên trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”

Khai giảng: 20/11/2019 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: 1.500.000 đ/người; Ngoài hội viên:

THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ