Khóa đào tạo K.16.19: “Cập nhật các thay đổi trong Hướng dẫn kiểm soát các mối nguy trong thủy sản và sản phẩm thủy sản theo qui định US FDA từ 8/2019”

Khóa đào tạo K.16.19: “Cập nhật các thay đổi trong Hướng dẫn kiểm soát các mối nguy trong thủy sản và sản phẩm thủy sản theo qui định US FDA từ 8/2019”

Khai giảng: 08/10/2019 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 01 Ngày
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: Hội viên VASEP: 1.000.000 đ/người; Ngoài hội viên:

 THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ