Khóa tập huấn: Xác định suất tiêu hao và sử dụng hiệu quả năng lượng tại nhà máy chế biến thủy sản

Khóa tập huấn: Xác định suất tiêu hao và sử dụng hiệu quả năng lượng tại nhà máy chế biến thủy sản

Khai giảng: 06/12/2019 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

 THƯ MỜI VÀ MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ