Tọa đàm: “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp và các Giải pháp”

Tọa đàm: “Những Tác động của Bộ Luật Lao động mới đến Doanh nghiệp và các Giải pháp”

Khai giảng: 07/12/2019 Giờ học: 13h00-17h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

 Thư mời và mẫu phiếu đăng ký tham dự