Hội thảo tập huấn: Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms 2020) cho các DN xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Hội thảo tập huấn: Triển khai áp dụng các điều khoản, quy tắc thương mại quốc tế (Incoterms 2020) cho các DN xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Khai giảng: 14/12/2019 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 01 Ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: 400.000 đ/người; Ngoài hội viên: 8

THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ